presentació gravats pintura dibuix rosavera escriptor contacte Idioma Amics de Jaume Pla

BIBLIOGRAFIA BÀSICA SOBRE JAUME PLA

DIARIS I REVISTES

 • 1931 - Crítica de l'exposició als Amics de les Arts a Terrassa. "Crónica social". Terrassa. Id. id. "El Día Gráfico", Barcelona. Id. id. "L'acció", Terrassa. Id. id. Rafael Benet, "La Veu de Catalunya".
 • 1932 - Crítica de l'exposició a les Galeries Estruch de Terrassa. Joan Duch, "El dia", Terrassa.
 • 1934 - Crítica del I Saló dels Independents als Amics de les Arts de Terrassa. Rafael Benet, "La Veu de Catalunya", Barcelona. Id. id. Aureli Biosca, "El dia", Terrassa.
 • 1934 - Crítica de l'exposició de dibuixos a les Galeries Syra de Barcelona. Aureli Biosca, "El dia", Terrassa.
 • Id. id. Alfons Maseras, "Diario de Barcelona".
 • Id. id. Fèlix Ros, "La Vanguardia". Barcelona.
 • Id. id. J.M. Folch i Torres, "El matí", Barcelona.
 • Id. id. A. Coscoll, "L'opinió", Barcelona. Id. id. "Clarisme", Barcelona. Id. id. Rafael Benet, "La Veu de Catalunya", Barcelona.
 • Id. id. Àngel Marsà, "El Correo Catalán", Barcelona.
 • Id. id. Caries Capdevila, "La Publicitat", Barcelona.
 • Id. id. Marinel·lo, "Las noticias", Barcelona.
 • 1935 - Ressenya del Saló de Montjuïc a l'Exposició de Primavera. Carles Capdevila, "La Publicitat", Barcelona, 12-VI-1935.
 • 1936 - Ressenya del Saló de Montjuïc a l'Exposició de Primavera. "La Publicitat", Barcelona. 1936 - L'art de Jaume Pla. "Saba Nova", Rubí, 14-VI-36.
 • 1944 - Rafael Benet. Text per al catàleg de l'exposició de dibuixos a la Llibreria Mediterrània, Barcelona.
 • Crítica de l'exposició de dibuixos a la Llibreria Mediterrània. Joan Teixidor, "Destino", Barcelona. Id. id. Fernando Gutiérrez, "Solidaridad Nacional", Barcelona. Id. id. Tristan, "La Vanguardia", Barcelona.
 • Id. id. "La hoja del Lunes ", Barcelona. Id. id. Alberto del Castillo, "Diario de Barcelona". 27-IV-44.
 • 1945 - Crítica de l'exposició de pintures i gravats a les Galeries Syra de Barcelona. Joan
 • Teixidor, "Destino", Barcelona, 2-VI-45.
 • Id. Id. Rosselló, "Diario de Barcelona", 2-VI-45.
 • Id. id. Tristan la Rosa, "La Vanguardia", Barcelona, 7-VI-45.
 • 1947 - Una obra magnífica sobre la Barcelona ochocentista, sobre l'edició de "Tristeta". Néstor Lujan, "Destino", Barcelona.
 • 1950 - Crítica de l'exposició de pintures a les Galeries Syra de Barcelona. Rafael Manzano, "Solidaridad Nacional", Barcelona. Id. id. "El Mundo Deportivo", Barcelona.
 • Id. id. Juan Ramón Masoliver, "La Vanguardia", Barcelona.
 • I950 - Del grabado y sus cultivadores. Juan Barcino, "La Vanguardia", Barcelona, 22-VII-50.
 • 1950 - La Colección de grabados Rosa Vera. Joan Cortés, "Liceo", Barcelona.
 • 1950 - La Col·lecció de Gravats Contemporanis, "Destino", Barcelona. Exposición de grabados en el Círculo Artístico. A. del Castillo, "Diario de Barcelona", 25-XI-50.
 • Colección de grabados contemporáneos. "El Correo Catalán", Barcelona, 25-XI-50. La exposición de grabados contemporáneos en el Real Círculo. "La Prensa", Barcelona, l-XII-50.
 • Grabados contemporáneos. Fernando Lience Basil, "El Mundo Deportivo", Barcelona, 2-XII-50.
 • 1951 - Correo de Barcelona: más arte que literatura. "Lazarillo", "El Correo Literario", Madrid, 1-1-51.
 • 1951 - Jaime Pla en Sala Rovira. Alberto del Castillo, "Diario de Barcelona", 15 de febrer del 1951.
 • Crítica de l'exposició de gravats a la Sala Rovira de Barcelona. Àngel Marsà, "El Correo Catalán", Barcelona. Id. id. "Solidaridad Nacional", Barcelona, 17-11-51.
 • Id. id. E. F., "La Hoja del Lunes", Barcelona, 19-11-51.
 • Id. id. "La Prensa", Barcelona, 22-11-51. Id. id. "El Noticiero Universal", Barcelona, 22-11-51.
 • Id. id. Joan Cortes, "Liceo", Barcelona, febrer 1951.
 • Id. id. Joan Cortes, "Destino", Barcelona, febrer 1951.
 • 1951 - Los grabados de La Rosa Vera. Eugenio d'Ors, "La Vanguardia", Barcelona, 9-XI-51.
 • 1951 - La colección de grabados Rosa Vera en Madrid, "La Vanguardia", Barcelona, 18-XI-51.
 • 1952 - Interviu a Eugenio d'Ors sobre l'exposició del "Saló d'Octubre" i de la Rosa Vera a Galerías Biosca. F. de Castro Arduengo, "Pueblo", Madrid, 12-11-52. 1952 - Crítica de l'exposició del "Salón de los Once" a Galerías Biosca de Madrid. J. Camón Aznar, 19-2-52. Ressenyes de la inauguració del "Salón de los Once" a Galerías Biosca: "ABC", 13-11-52; "Pueblo", 13-11-52; "Arriba", 13-11-52; "Ya", 13-11-52; "Ínsula", 15-III-1952.
 • Comentaris a la premsa de Barcelona de l'exposició del "Salón de los Once" a Galerías Biosca: "La Prensa", 12 i 13-11-52; "La Vanguardia", 12 i 13-11-52; "Solidaridad Nacional", 13-11-52; "El Correo Catalán", 13-11-52.
 • 1952 - Text per al catàleg de l'exposició de gravats a Galerías Biosca de Madrid. Josep Llorens Artigas.
 • 1952 - Crítiques de l'exposició de gravats a Galerías Biosca de Madrid (111-52): Luis Figuerola Ferreti, "Arriba"; "Ya"; "Madrid"; "ABC".
 • 1952 - Entrevista en ocasió de l'exposició de gravats a Galerías Biosca de Madrid. Córdoba, "Pueblo", Madrid.
 • 1952 - El grabador Pla en Madrid. Joan Cortes, "Destino", Barcelona.
 • 1953 - Los premios de la Exposición Municipal de Bellas Artes. Primavera 1933. Joan Cortès, "Destino", Barcelona.
 • 1954 - Text per al catàleg de l'exposició de gravats a la Sala Gaspar de Barcelona. R. Benet.
 • 1954 - Crítica de l'exposició de gravats a la Sala Gaspar. "El Noticiero Universal", Barcelona, 13-1-54.
 • Id. id. A. del Castillo, "Diario de Barcelon ", 15-1-54.
 • Id. id. Joan Cortès, "Destino", Barcelona, 16-1-54.
 • Id. id. Fernando Lience Basil, "Hoja del Lunes", Barcelona, 18-1-54. Id. id. Àngel Marsà, "El Correo Catalán", Barcelona.
 • Id. id. Jordi Benet Aureli, "Revista", Barcelona.
 • 1954 - El arte del grabado. Apuntes de un mirón. "Diario de Barcelona", 17-XI-54.
 • 1954 - La II Bienal Hispanoamericana de Arte. La aportación española. Los grandes premios. Juan Barcino, "La Vanguardia", Barcelona.
 • 1955 - ¿Quién tiene la rosa? Sempronio, "Diario de Barcelona", 25-V-55.
 • 1956 - Un libro de Jaime Pla. Crítica de "Técnicas del grabado calcográfico". Joan Cortès, "Destin", Barcelona. Id. id. Alberto del Castillo. "Diario de Barcelona", 18-VIII-56.
 • 1957 - Au Musée Paul-Dupuy. La gravure espagnole contemporaine. "La Dépêche", Toulouse, 16-11-57.
 • Au Musée Paul-Dupuy: une exposition de la gravure espagnole contemporaine. R. Mesuret. "Sud-Ouest", Toulouse, 19-11-57.
 • 10-4-1957 - La gravure espagnole contemporaine des ''Editions de La Rosa Vera". Maurice Becq. "La Dépêche du Midi", 20-II-57.
 • Au Musée Paul-Dupuy: la gravure espagnole contemporaine. Robert Mesuret, "La Dépêche", 20-II-57.
 • La gravure espagnole contemporaine. Robert Mesuret, "La Croix de Toulouse", 24-II-57.
 • Au Musée Paul-Dupuy - La gravure espagnole contemporaine. Robert Mesuret. "Petit Commingean", 24-II-57.
 • Nus gravés espagnols à Toulouse. Gaston Poulain, "Les lettres françaises" (febrer-març 1957).
 • Au Musée Ingres. Inauguration de l'exposition "La gravure espagnole contemporaine". "La Dépêche du Midi", Montauban, 7-V-57.
 • Au Musée Ingres. L'inauguration de l'exposition "La gravure espagnole contemporaine". "Sud-Ouest". Montauban, 7 de maig del 1957.
 • Inauguration de l'exposition de la gravure espagnole. "Petit Bleu", Agen, 8-VI-57. Exposition de gravures espagnoles contemporaines. Ch. Pujos, "La Dépêche du Midi", Agen, 9-VI-57.
 • La gravure contemporaine espagnole vous attend au Musée. "Sud-Ouest", Agen, 10-VI-57.
 • L'inauguration d'une exposition de la gravure espagnole a eu lieu au Musée Fabre. Montpellier, agost 1957.
 • Inauguration de l'exposition de la gravure espagnole contemporaine. "La Dépêche", Narbona, 7-IX-57.
 • La gravure espagnole contemporaine au Palais des Archevêques. "La Dépêche", Narbona, 8-IX-57.
 • Une exposition de la gravure espagnole contemporaine a été vernie hier. ' 'L'Independent des P.O.", 13-X-57, Perpinyà.
 • Le Musée Pams abrite une exposition de la gravure espagnole contemporaine. Pierre Sourbes. "Midi Liberé", 14-X-57.
 • Le vernissage de l'exposition de la gravure espagnole contemporaine. J. V. "La Dépêche", 14-X-57.
 • 1957 - La famosa colección de los grabados de La Rosa Vera. "Ribalta", n.° 160. Abril 1957. València.
 • 1957 - En el taller de los artistas: Jaume Pla. Mylos (Sebastià Gasch). "Destino", número 1038, 27-VI-57. Barcelona.
 • 1958 - La Rosa Vera y el renacimiento del grabado español. Juan Antonio Gaya Nuño, "Ínsula", n.° 135, 15-XX-58. Madrid.
 • 1958 - Exposición de grabados contemporáneos (Sala de exposiciones de la Biblioteca Nacional de Madrid). "La Vanguardia", Barcelona, 10-XI-58.
 • 1958 - Grafiek uit Spanje en Nederland. "Prov. Dreutsche Asser Crt.", 6-XII-58.
 • 1958- El arte del libro. "Yatros", 14-XII-58. Madrid.
 • 1958 - Los viajes de Rosa Vera. "Destino", número 1115, 20-XII-58. Barcelona.
 • 1958 - C.J. Cela expone su obra perfecta. "Sábado Gráfico", n.° 116, 20-XII-58. Madrid.
 • 1959 - Text de Robert Mesuret per al catàleg del'exposició "La gravure espagnole contemporaine" al Musée Galliera. París, gener 1959.
 • Quand le poète illustre le graveur. "Le Figaro", 10-11 gener 1958. París.
 • Monsieur Mesuret nous parle de la gravure espagnole contemporaine. "La Dépêche", 13-I-59.
 • Graveurs espagnols contemporains. P.M. Grand, "Le Monde", 16-I-59. Paris.
 • La gravure espagnole contemporaine. R. Montard-Uldry, gener 1959. París.
 • Au Musée Galliera: La gravure espagnole contemporaine. Robert Mesuret, "Le Petit Commingean", 18-I-59.
 • La présentation à Paris de la gravure espagnole contemporaine. Robert Mesuret, "La Dépêche du Midi", 20-I-59.
 • La gravure espagnole contemporaine. R.C., "Le Figaro", 22-I-59. Paris. Au Musée Galliera: la gravure espagnole contemporaine. Robert Mesuret, "La Croix de Toulouse", 8-II-59.
 • La gravure espagnole contemporaine. Robert Mesuret, "La Vie de Bordeaux", 14-II-59.
 • La Rosa Vera en París. "Diario de Barcelona ", gener, 1959.
 • Crónica de París: Los grabados de las Ediciones de La Rosa Vera. J. Rosal, "El Noticiero Universal", Barcelona, 22-I-59.
 • Noticia de Hispanoamérica y otros países. "Índice cultural español", n.° 159.
 • 10-5-1960 - Spanish Graphie Art. Collection Rosa Vera. Catàleg de l'exposició a la O'Hana Gallery de Londres (8 al 26-IV-60).
 • In the Goya tradition. Eric Newton, "Manchester Guardian", 7 d'abril del 1960. Londres.
 • Modem art from Spain. "The Times", 14-IV-60. Londres.
 • At the O'Hana Gallery... "Time and Tide", vol. 41, n.° 16, pàg. 431, 16-IV-60. Londres.
 • News from London Galleries. "Apollo". "The Magazine of the arts", pàg. 125, abril 1960. Londres.
 • Arte gráfico español. La colección "Rosa Vera " en la Galería O'Hana (Londres). José Pardo, "El Noticiero Universal", Barcelona, 27-IV-60. La Rosa Vera triunfante en Londres. "Diario de Barcelona", 28-IV-60.
 • 1960 - Entrevista per L. Martínez Duque a "El Norte de Castilla", 28-VI-60.
 • 1960 - Los grabados de Xavier Nogués. R. Santos Torroella. "El Noticiero Universal", Barcelona, 27-VII-60.
 • "Els gravats de Xavier Nogués". Joan Cortès. "Destino", Barcelona, 27-VIII-1960.
 • Los libros del día. Recensió del llibre "Els gravats de Xavier Nogués". "La Vanguardia", Barcelona, 31-VIII-60.
 • Un monumento gráfico a Xavier Nogués, creador. Alberto del Castillo. "Diario de Barcelona", 22-IX-60.
 • El grabado: Goya y Nogués. Josep Pla, "Tele-exprés", Barcelona.
 • 1960 - Artistas catalanes en Madrid. Jaume Pla y su "Castilla". M. Sánchez Camargo. "La Vanguardia". XII-60.
 • Crónica desde Madrid. "El Noticiero Universal", Barcelona, 21-XII-60.
 • Delibes en las Galerías Biosca de Madrid. "Libertad", Valladolid, 22-XII-60.
 • 1961 - Una exposición singular. Crítica de l'exposició del llibre "Castilla" a Syra de Barcelona. Alberto del Castillo, "Diario de Barcelona", 2-II-61.
 • Castilla vista por Jaume Pla. Rafael Manzano, "Solidaridad Nacional", Barcelona, 2-II-61.
 • Hablando con Jaume Pla. Jorge Vila, "Rubricata", Rubí, 12-11-61.
 • Mano a mano. Jaume Pla. Del Arco, "La Vanguardia", 18-II-61.
 • Tres hombres miran a Castilla. Jaume Pla Miguel Delibes y Pedro Laín Entralgo. Sèrie de tres articles per Manuel Vázquez Montalbán. "Solidaridad Nacional", Barcelona, febrer, 1961.
 • Castilla por Jaume Pla y Miguel Delibes. Josep M.a Espinas. "Destino", Barcelona, febrer 1961.
 • 1962 - Conversaciones de arte. Con Benjamín Palencia. R.S.T., "El Noticiero Universal", Barcelona, 11-IV-62.
 • 1965 - Entrevista per Juan R. Vila a la "Hoja del Lunes". Barcelona, novembre 1965.
 • 1965 - Jaime Pla: el amor al oficio y a las cosas bien hechas... A.F. (en ocasió del Premi Ciutat de Barcelona). "El Noticiero Universal", Barcelona, 9-XI-65.
 • Hoy apertura de la exposición de los premios de pintura y grabado Ciudad de Barcelona. "La Vanguardia", Barcelona, 10-XI-65.
 • Exposición de los Premios Ciudad de Barcelona: Pedro Pruna y Jaume Pla, centros de atención. Rafael Pradas, "El Correo Catalán", Barcelona, 11-XI-65.
 • Exposición de las obras -pintura y grabado- presentadas a los premios Ciudad de Barcelona. "Diario de Barcelona", 11-XI-65.
 • Los premios de pintura y grabado "Ciudad de Barcelona 1963". Joan Cortès. "Destino", Barcelona, 14 de novembre del 1965.
 • Los premios de pintura y grabado "Ciudad de Barcelona 1965". "La Hoja del Lunes", Barcelona, 15-XI-65.
 • Ecos del triunfo de Jaume Pla en el Ciudad de Barcelona de grabado. J. Miralta. "Diario de Barcelona", 17-XI-65.
 • 1967 - Jaume Pla. "Arta ", n.° 2, Zürich, 1966-67.
 • 1968 - El arte del grabado en la Nacional de Bellas Artes. L. Figuerola Ferretti, "Goya", n.° 87, novembre-desembre 1968. Madrid.
 • 1971 - La Albufera de Valencia: un paisaje, un libro. J. M.a Palacios. "La Vanguardia", 11-II-71.
 • 1972 - Jaume Pla, modelo y maestro de grabadores. José M.a Cadena, "Diario de Barcelona", 30-I-72.
 • 1061972 - Vallès Rovira, "Tele-exprés", Barcelona.
 • Crítica de l'exposició a la Sala 13. Jaume Pla, en 13. Alberto del Castillo. "Diario de Barcelona", 13-II-72.
 • Jaume Pla en Sala 13. Fernando Gutiérrez, "La Vanguardia", Barcelona, 27-II-72.
 • R. Santos Torruella, "El Noticiero Universal", Barcelona, 1-III-72.
 • Jaume Pla, nuevamente de actualidad. "Rubricata", Rubí, 12-III-72.
 • Crónica de Barcelona. Del grabado. Alberto del Castillo, "Goya", n.° 107, març-abril 1972. Madrid.
 • 1973 - Jaume Pla en Syra. A. del Castillo, "Diario de Barcelona", 29-IV-73. Àngel Marsà. "El Correo Catalán", Barcelona, 5-V-73.
 • La reanudada aventura pictórica de Jaume Pla. José M.a Cadena, "Diario de Barcelona", 6-V-73.
 • "La Hoja del Lunes", Barcelona, 7-V-73. R. Santos Torroella, "El Noticiero Universal", Barcelona, 8-V-73.
 • La darrera exposició de Jaume Pla. J. Ferrer-Domingo, "Rubricata", Rubí, maig del 1973.
 • 1973 - Jaume Pla i Terrassa. Josep M.a Cadena.
 • Presentació pel catàleg de l'exposició a la Sala Vallparadís de Terrassa. Jaume Pla en Terrassa. "Diario de Barcelona", 8-XII-73.
 • Félix Riaza, "Tarrasa Información", 27-XII-73.
 • 1974 - José Marín Medina, crítica del llibre "Técnicas del grabado calcográfico" a "Gazeta del Arte", Madrid, 30 de desembre del 1974.
 • 1976 - Joan Fuster: Text per al catàleg de l'exposició de "Les comarques del Principat" a la Sala Rovira.
 • Crítica de l'exposició de "Les Comarques del Principat". Àngel Marsà, "El Correo Catalán", Barcelona, 6-X-76. Id. id. Fernando Gutiérrez, "La Vanguardia", Barcelona, 9-X-76. Id. id. J. Iglesias del Marquet, "Diario de Barcelona", 10-X-76. Id. id. "Mundo Diario", Barcelona, 14-X-76.
 • Id. id. D. Giralt Miracle, "Avui", Barcelona, 17-X-76.
 • Id. id. "Destino ", Barcelona, 28 d'octubre del 1976.
 • Id. id. "Canigó ", Barcelona, X-76. Id. id. R. Santos Torroella: "El Noticiero Universal", Barcelona, 26-X-76.
 • 1978 - Crítica de l'exposició de pintures a Syra. Fernando Gutiérrez, "La Vanguardia", Barcelona, 15-IV-78. Id. id.: Martín Costa, "La Prensa", Barcelona, 3-IV-78.
 • Id. id. J. Pla, adecuación de lenguajes. J. Iglesias del Marquet, "Diario de Barcelona", 29-IV-78.
 • 1978 – Espinàs - Jaume Pla. Les Comarques del Principat. Jordi Mir, "Avui", Barcelona, 9-VII-78.
 • Les Comarques del Principat, amb gravats de Jaume Pla i textos de Josep M.a Espinas. Joaquim Ventalló, "La Vanguardia", Barcelona, 14-XII-78.
 • 1981 - Crítica de l'exposició a La Pinacoteca. Rafael Manzano, "El Noticiero Universal", Barcelona, 7-V-81.
 • Id. id. E.F., "La Hoja del Lunes", Barcelona, 11-V-81.
 • 1981 - Crítica de l'exposició a la Sala Renoir de Saragossa. Angel Azpeitia, "Heraldo de Aragón", Saragossa, 22-XI-81.
 • 1981 - Jaume Pla, artista. Alfonso Zapater, "Heraldo de Aragón", Saragossa, 24-XI-81.
 • 1982 - La trajectòria artística de Jaume Pla per Francesc X. Puig Rovira. Comentari de J. Ventalló a la Monografia III de La Rosa Vera. Jaume Pla, 12 gravats i un autoretrat, 21-10-82.
 • Antològica del gravador Jaume Pla. Crítica de l'exposició al Dau al Set. "Diario de Barcelona", 21-XII-82)
 • La trajectòria artística de Jaume Pla. La Vanguardia, 23-12-82.
 • Jaume Pla, gravador paradigmàtic. J. Iglesias del Marquet, La Hoja del Lunes., 2-12-82)
 • Jaume Pla y sus constantes "noucentistes". R. Manzano, El Noticiero Universal, 30 12-82.
 • 1983 - Jaume Pla. [Crítica de l'exposició antològica i de la III Monografia de La Rosa Vera al Dau al Set] F. Miralles, "Lápiz" (gener 1983).
 • 1988 - Una serie de grabados resume, en un libro, la historia de Barcelona. Comentari sobre Una biografia de Barcelona. J. Iglesias del Marquet, "El Periódico". (12-5-88).
 • Dos siglos de grabado español. Comentari sobre Una biografia de Barcelona. J. Iglesias del Marquet, "La Vanguardia", 11-8-88.
 • L'aparença d'una vella dama, comentari del llibre Una biografía de Barcelona. P.Vélez i J.Cucurull, "Revista de Catalunya", núm. 23., 10-1988.
 • 1989 - Una Barcelona biografiada entre cares xilografies. Comentari sobre Una biografia de Barcelona. S.Morell, "Diari de Barcelona", 19-12-89
 • 1990 L'Entrevista, en ocasió de la publicació de Famosos i oblidats. Ll.Bonada, "Avui", 12-1-1990
 • L'altra cara de la fama. Comentari sobre Famosos i oblidats. P.Gabancho, "Diari de Barcelona", 14-1-90.
 • Sobre gent famosa i oblidada. G.Fontera, "Última Hora". Palma de Mallorca., 17-1-90.
 • Famosos i oblidats. J.Ripoll, "Diari de Sabadel"l, 20-1-90.
 • Los famosos en calzoncillos. J.Fabre, "El Periódico". (17 II 90).
 • 1991 - Els ex-libris de Jaume Pla. M.M.Casanovas, "Ex-libris. Portaveu de l'Associació Catalana d'Ex-Libristes". (gener-juny 1991), any III, núm. 4.
 • 1992 - Ll. Bonada, Entrevista per a "El temp"s, VIII-92, sobre Memòria escrita.
 • Comentari sobre Memòria escrita, P.Calders, "Revista de Catalunya", núm. 66, 9-2002
 • L'exercici de la memòria. Comentari sobre Memòria escrita. J.Ripoll, "Diari de Sabadell", 17-10-92.
 • 1993 - -Lliçons oportunes [sobre el llibre Francesc Domingo.] J.Ripoll, "Diari de Sabadel"l, 27-3-93.
 • Comentari sobre Francesc Domingo. J.Baracons i Clapés, "Revista de Catalunya", núm. 75., 6-1993
 • El realisme de Francesc Domingo. J.Perucho, "Avui", 8-8-93.
 • 1995 - Mestre del gravat i moltes coses més. F.Fontbona, "Avui", 8-12-95.
 • Gràcies Jaume Pla. P.Vélez, "La Vanguardia", 8-12-95

 

tornar a Bibliografia

Autoretrat
Introducció presentació
biografia
exposicions
premis
bibliografia
Textos (PDF)
fotos