presentació gravats pintura dibuix rosavera escriptor contacte Idioma Amics de Jaume Pla

BIBLIOGRAFIA BÀSICA SOBRE JAUME PLA

LLIBRES

 • Aguilar Moreno, M.: El grabado en las ediciones de bibliofília realizadas en Madrid entre 1960-1990. Universidad Complutense, Madrid 2005.
 • Albertí, diccionari biogràfic. Albertí, editor. Barcelona, 1966.
 • Casanovas, M. Mercè: Una aportació a la historia del gravat modern a Catalunya, Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona, 1989.
 • Cortès Vidal, Joan: Setanta anys de vida artística barcelonina. Ed. Selecta. Barcelona, 1980.
 • Delibes, Miguel: Obra completa, pròleg del vol. II. Ed. Destino. Barcelona 1966.
 • Estruga, Jordi: Tres arquitectes del llibre : Lluís Jou, Jaume Pla, Miquel Plana. St. Joan de les Fonts, 2005.
 • Exposició antològica. Asociación española de críticos de arte. Text en el catàleg. Madrid-Barcelona. Temporada 1960-1961.
 • Fundació Caixa de Sabadell: Jaume Pla gravador Catàleg monogràfic de gravat. Sabadell, 1989.
 • Gallego, Antonio: Historia del grabado en España. Ediciones Cátedra. Madrid, 1979.
 • García Miñor, Antonio: Xilografía y xilógrafos de ayer y de hoy. Instituto de Estudios Asturianos. Oviedo, 1957.
 • Garrut, José M.a : Dos siglos de pintura catalana. Ibérico-Europea de Ediciones. Madrid, 1974.
 • Gaya Nuño, Juan Antonio: Entendimiento del arte. Taurus. Madrid, 1959.
 • Gran Enciclopèdia Catalana.
 • Huarte Mortón, Fernando: Bibliografía de "Viaje a la Alcarria".Excma. Diputación provincial de Guadalajara, 1972.
 • Jardí, Enric: L'art català contemporani. Edicions Proa. Barcelona, 1972.
 • Miciano Becerra, Teodoro: Técnica e historia del grabado original. Ed. Instituto de España. Madrid, 1954.Pla, Josep: Homenots: Xavier Nogués. Obra completa, vol. XXI. Ed. Destino. Barcelona, 1972. Manent, Marià: Notícies d'art. Ed. 62. Barcelona, 1981.
 • Pro-Arte. Número especial dedicat al Grabado español contemporáneo. Abril-juny (n.° 10). Barcelona, 1977.
 • Rubio Martínez,M.: Ayer y hoy del grabado. Ediciones Tarraco, Tarragona, 1979.Puig Rovira, Francesc X.: E. C. Ricart. El cep i la nansa, edicions. Vilanova i La Geltrú, 1981.
 • Puig Rovira, Francesc X.: Jaume Pla, una trajectòria artística. [Estudi sobre l'artista, introducció al vol. III de les Monografies de la Rosa Vera: Jaume Pla. Dotze gravats i un autorretrat.] Barcelona, 1983.
 • Puig Rovira, Francesc X., Fontbona, F., Manent, M.: Els 98 gravadors de la Rosa Vera. [catàleg de l'exposició]. Ajuntament de Barcelona. Barcelona, 1985.
 • Queralt, R.: "Jaume Pla". Artistas de ex-libris, vol V. Publicat per APEL (Associació Portuguesa d'Ex-libris) en ocasió del XVII Congrés Internacional d'EX-libris fet a Linz (Àustria), 1980.
 • Summa Artis. El grabado en España (siglos XIX-XX). Espasa Calpe, vol. XXXII. Madrid, 1988.

 

tornar a Bibliografia

Autoretrat
Introducció presentació
biografia
exposicions
premis
bibliografia
Textos (PDF)
fotos